در خلاصه داستان فیلم میکی و دوستان: حقه یا هدیه mickey and Friends Trick or Treats اینگونه آمده است که میکی و دوستانش برای جشن هالووین آماده می شوند و دونالد به آنها می گوید که بهتر است به یک عمارت تر