در خلاصه داستان سریال پرسی جکسون و المپیکیان percy jackson and the olympians اینگونه آمده است که پرسی با دوستان نیک و تبار خود و گروهی از دیگر نسل‌های نیک و تبار، برای مقابله با تهدیدات خدایان و