در خلاصه داستان فیلم بتمن شروع می کند batman begins اینگونه آمده است که بروس وین که در تمام عمرش، شهر خود، گاتهام را غرق در جرم و جنایت دیده‌است، تصمیم می‌گیرد به قهرمانی تبدیل شود که گاتهام