در خلاصه داستان فیلم نفرین فاخته ها the cuckoo's curse اینگونه آمده است که دو زوج، مارک و آنا از اسپانیا، و هانس و اولگا از آلمان، برای تعطیلات خانه هایشان را با هم عوض می کنند. اما به زودی متوجه می ش