در خلاصه داستان فیلم کتاب راه حل ها the book of solutions اینگونه آمده است که یک کارگردان که سعی می کند شیاطین خود را که مانع خلاقیت او هستند، از بین ببرد. او در تلاش برای یافتن راه حلی برای مشکلات خو