در خلاصه داستان فیلم انیمیشن نیکولاس کوچک در اوج خوشبختی little nicholas happy as can be اینگونه آمده است که نیکولاس کوچولو با وجود همه‌ی جر و بحث‌ها، دعواها، تنبیه‌ها، رفاقت‌ها و