در خلاصه داستان سریال آقا و خانم اسمیت mr. & mrs. smith اینگونه آمده است که دو جاسوس در قالب یک زوج متاهل با هویت جدیدشان به نام های جان اسمیت و جین اسمیت برای یک آژانس جاسوسی شروع به کار می کنند.