در خلاصه داستان فیلم انیمیشن شاگرد ببر tiger apprentice اینگونه آمده است که پسر جوانی در سانفرانسیسکو که با ببری سخنگو به نام آقای هو آشنا می شود و متوجه می شود که او آخرین فرد در صف طولانی نگهبانان ا