در خلاصه داستان فیلم 2018 همه قهرمان هستند 2018 everyone is or hero اینگونه آمده است که فیلمی فاجعه‌آمیز که در جریان سیل‌های کرالا در سال 2018 اتفاق می افتد که در آن مردم از هر طبقه‌ای