در خلاصه داستان فیلم شکارچی و تاریکی orion and the dark اینگونه آمده است که پسری با تخیل فعال در سفری فراموش نشدنی در شب با دوست جدیدش با ترس هایش روبرو می شود: موجودی غول پیکر و خندان هم اکنون می توا