در خلاصه داستان فیلم حیثیت the prestige اینگونه آمده است که داستان اسرارآمیز دو جادوگر که رقابت شدید آنها آنها را به نبردی مادام العمر برای برتری می کشاند - پر از وسواس، فریب و حسادت با عواقب خطرناک و