در خلاصه داستان فیلم جنوب کثیف the dirty south اینگونه آمده است که سو پارکر که به دنبال نجات کسب و کار خانوادگی اش است، از تازه واردی در شهر کمک می گیرد تا این کسب و کار به دست یک سرمایه دار بی رحم نی