در خلاصه داستان فیلم پادشاهی حیوانات animal kingdom اینگونه آمده است که در جهانی که موجی از جهش‌ها را درگیر می‌کند و انسان‌ها را به حیوانات تبدیل می‌کند، فرانسوا هر کاری می‌تو