در خلاصه داستان فیلم که مرا به سوی تو می آورد which bring me to you اینگونه آمده است که دو فرسودگی عاشقانه، جین و ویل، بلافاصله در عروسی یک دوست مشترک به سمت یکدیگر کشیده می شوند. پس از یک ارتباط فاجع