در خلاصه داستان سریال پنج معروف the famous five اینگونه آمده است که زندگی جورج بارنارد زمانی که او و پسرعموهایش به شکار گنج می پردازند زیر و رو می شود. به زودی، آنها خود را در حال نبرد با یک دشمن بی ر