در خلاصه داستان فیلم شیطان devil اینگونه آمده است که یک مامور مخفی بریتانیایی کار حل یک معمای تاریک را بر عهده می گیرد. او به شبکه ای از عشق، فریب و خیانت هدایت می شود. موفقیت و شکست او می تواند مسیر