در خلاصه داستان فیلم کتاب کلارنس the book of clarence اینگونه آمده است که کلارنس در حالی که برای رهایی خود از شر بدهی ها مبارزه می کند، در حال تلاش برای یافتن یک زندگی بهتر برای خانواده اش است. او که