در خلاصه داستان فیلم پایانی که از آن شروع می کنیم the end we start from اینگونه آمده است که در حالی که لندن زیر آب سیل فرو رفته است، زنی اولین فرزند خود را به دنیا می آورد. چند روز بعد، او و نوزادش مج