در خلاصه داستان فیلم دزد دوچرخه bicycle Thieves اینگونه آمده است که کارگر بی کاری که سرانجام در شغل اعلامیه چسبانی استخدام می شود. وی مجبور است برای اینکه در این شغل تأیید شود، دوچرخه ای را به همراه د