در خلاصه داستان فیلم انتقام vendetta اینگونه آمده است که زمانی که دختر ویلیام دانکن به طرز وحشیانه ای به قتل می رسد و به نظر می رسد که سیستم قضایی نیز هیچ کاری به این پرونده ندارد، او تصمیم می گیرد که