در خلاصه داستان فیلم تو مادرم نیستی you are not my mother اینگونه آمده است که شهرکی مسکونی در شمال دوبلین، مادر چار ناپدید می شود. وقتی بر می گردد، چار مصمم می شود حقیقت پنهان پشت ناپدید شدن او را پید