در خلاصه داستان فیلم جایی که چیزهای ترسناک هستند where the scary things are اینگونه آمده است که گروهی از نوجوانان دبیرستانی یک موجود عجیب و جهش ‌یافته پیدا می کنند و تصمیم می گیرند تا با زندانی ک