در خلاصه داستان فیلم فرار کن خرگوش فرار کن run rabbit run اینگونه آمده است که سارا مادری جوان و یک پزشک است که متوجه رفتارهای عجیب و غریب دخترش می شود و باید برای کمک به او و رهایی از این مشکل، با گذش