در خلاصه داستان فیلم پدر the father اینگونه آمده است که مرد سالخورده ای که تمام عمرش از پذیرش کمک های دخترش امتناع می ورزیده، اکنون تلاش می کند تا شرایط فعلی خودش را درک کند. اما تردید و ابهامات بسیار