در خلاصه داستان فیلم کروئلا cruella اینگونه آمده است که داستان این فیلم لایو اکشن که اسپین آفی از شخصیت کروئلا در فیلم «صد و یک سگ خالدار» است، براساس شخصیتی شرور به نام «کروئلا د وی