در خلاصه داستان سریال گل هایی که در شب شکوفا می شوند knight flower اینگونه آمده است که یوکی که سو هو از مهمانخانه میونگدو بازدید می کند تا نقاشی را تعمیر کند و با قهرمان نقابدار برخورد می کند. او