در خلاصه داستان سریال موسیو اسپید monsieur spade اینگونه آمده است که تراژدی قتل های وحشتناک را همه در شهر احساس می کنند. اسپید که از دوران بازنشستگی خارج شد شروع به تحقیق می‌کند، در حالی که ترزا