در خلاصه داستان فیلم ارتقا یافته upgraded اینگونه آمده است که زمانی که آنا در لحظه آخر مجبور می شود به یک سفر کاری مهم برود، با مردی جوان به نام ویل آشنا می شود و اتفاقاتی را تجربه می کند که زندگی اش