در خلاصه داستان فیلم راهی برای بالا رفتن نیست no way up اینگونه آمده است که پس از اینکه یک هواپیما در اقیانوس آرام سقوط می کند، مسافران باید برای نجات خود همه تلاششان را به کار گیرند و در عین حال، از