در خلاصه داستان فیلم روزی برای مردن a day to die اینگونه آمده است که کانر کانلی یک روز فرصت دارد که به خاطر کشتن یکی از اعضای باند قاچاق مواد مخدر، به تایرون پتیس غرامت دو میلیون دلاری پرداخت کند. او