در خلاصه داستان فیلم سرزمین بد land of bad اینگونه آمده است که زمانی که گروهی از نیروهای ویژه آمریکا مورد حمله دشمنانی خطرناک قرار می گیرند، باید برای نجات خود و زنده ماندن تلاش کنند و از یک افسر تازه