در خلاصه داستان فیلم صاعقه سیاه black light اینگونه آمده است که تراویس بلاک، مامور دولتی مرموزی است که در از میان برداشتن کارگزارانی تخصص دارد که هویت آن ها لو رفته است. او در رده خود متوجه یک توطئه م