در خلاصه داستان فیلم گونتور کارام guntur Kaaram اینگونه آمده است که سال‌ها پس از اینکه مادرش او را ترک کرد و دوباره ازدواج کرد، از رامانا خواسته می‌شود اسنادی را امضا کند که هر گونه رابطه با