در خلاصه داستان فیلم لادو گوتھلی guthlee ladoo اینگونه آمده است که گوتلی، پسر یک جاروکش فقیر، یک رویا دارد - به مدرسه برود. اما مانع، طبقه اش است. یک مدیر مدرسه به او همدردی می کند اما در برابر تبعیض