در خلاصه داستان سریال سابقه کیفری criminal record اینگونه آمده است که دو کارآگاه باهوش، بازرس ارشد کارآگاه دانیل هگارتی و کارآگاه گروهبان جون لنکر است. این دو کارآگاه در تعقیب یک پرونده جنایی پر از خط