در خلاصه داستان فیلم قهرمانان ماسک های طلایی heroes of the golden masks اینگونه آمده است که چارلی، یک یتیم بی خانمان امریکایی، به طرزی جادویی به سرزمین پادشاهی چینی و باستانی سنکشینگدویی منتقل می شود؛