در خلاصه داستان فیلم یک زندگی one life اینگونه آمده است که سِر نیکولاس وینتون است که چند ماه پیش از آغاز جنگ جهانی دوم، بیش از ششصد کودک را از چک اسلواکیِ اشغال شده به دست نازی ها نجات داد