در خلاصه داستان فیلم بیچارگان poor things اینگونه آمده است که داستان زن جوانی به نام بلا باکستر را روایت می‌کند که پس از سرنوشتی تراژیک، توسط دانشمندی نابغه و دیوانه به نام دکتر گادوین باکستر دوب