در خلاصه داستان سریال انیمه فریرن: آنسوی پایان سفر اینگونه آمده است که در مورد یک الف به نام فریرن است که همراه با گروهی از قهرمانان، پادشاه شیطان را شکست داده، صلح را به سرزمین بازگردانده و در نهایت