در خلاصه داستان سریال پادشاه مسحور captivating the king اینگونه آمده است که پس از رویارویی با یی این در یک بازی بدوک، کانگ هی سو نسبت به او احساس می کند. در همین حال، یی سون به طور فزاینده ای بیمار می