در خلاصه داستان فیلم آخرین جلسه فروید freud's last session اینگونه آمده است که در آستانه جنگ جهانی دوم، دو تن از بزرگ‌ترین ذهن‌های قرن بیستم، سی. اس. لوئیس و زیگموند فروید، برای نبرد شخصی خو