در خلاصه داستان فیلم دختران بدجنس mean girls اینگونه آمده است که \"کدی هرون\" دختری ساده و مهربان، به مدرسه جدیدی منتقل می‌شود و به طور غیرمنتظره‌ای توجه گروهی از دختران محبوب و پرطرفدار به نا