در خلاصه داستان سریال شیطان من my demon اینگونه آمده است که داستان جوانی است که ثروت هنگفتی را به ارث می‌برد، اما دشمنان زیادی پیدا می‌کند و همین موضوع باعث می‌شود فردی به نام جونگ دو ب