در خلاصه داستان سریال انیمه نشانه ای از محبت a sign of affection اینگونه آمده است که یوکی که در دنیایی به دنیا آمده که صداها شبیه هیچ چیز نیستند، با ایتسوومی مرموز برخورد می کند و بلافاصله به او