در خلاصه داستان سریال جنگل آسفالت اینگونه آمده است که هنگامه برای نجات جان برادرش نیاز به پول دارد. او برای آماده کردن این پول دست به خطر بزرگی می‌زند.هم اکنون می توانید سریال جنگل آسفالت را به ص