در خلاصه داستان سریال اربابان آسمان masters of the air اینگونه آمده است که در طول جنگ جهانی دوم، گروهی از سربازان شجاع و نترس ماموریت پرخطری را آغاز می کنند. آنها تلاش می کنند با بمب ‌افکن های جن