در خلاصه داستان سریال ظاهر جدید the new look اینگونه آمده است که چگونه افراد بزرگ حوزه مُد مانند کریستین دیور و معاصرانش، از جمله کوکو شانل، پیر بالمن و کریستوبال بالنسیاگا، از وحشت جنگ جهانی دوم عبور