در خلاصه داستان سریال ملکه طلاق queen of divorce اینگونه آمده است که پس از آزاد شدن سارا از زندان، او به عنوان یک طلاق و رهبر تیم Solution به کار بازمی گردد. یک روز، او پرونده طلاق یک نویسنده پرفروش و