در خلاصه داستان فیلم دوشیزه damsel اینگونه آمده است که یک زن جوان موافقت می کند تا با شاهزاده ای ثروتمند ازدواج کند، اما متوجه می شود که فریب خورده و به دام بزرگی افتاده است. او باید برای نجات خود از