در خلاصه داستان فیلم دسپرادو desperado 2024 اینگونه آمده است که سال ها پیش، ژو که کت و شلوار پوشیده بود، به تنهایی وارد یک باند باند شد و برادرش بانوئو را نجات داد، اما در نهایت دستگیر و زندانی شد. چن